Game no. 7Nizhny Novgorod New Year on-line Tournament
Nizhny Novgorod Russia, January 2021

Black: Tonchilo Konstantin0     

White:

Alexejev Valentin1     
Round 3, i1, -, Tarannikov rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin 2021-01-04 15:48:50