Game no. 5Nizhny Novgorod New Year on-line Tournament
Nizhny Novgorod Russia, January 2021

Black: Voronina Lyubov0     

White:

Alexejev Valentin1     
Round 1, i3, -, Tarannikov rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin 2021-01-04 15:57:01