Game no. 6Nizhny Novgorod New Year on-line Tournament
Nizhny Novgorod Russia, January 2021

Black: Andreev Sergey0     

White:

Alexejev Valentin1     
Round 2, i1, R, Tarannikov rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin 2021-01-04 16:00:00