Game no. 1Nizhny Novgorod New Year on-line Tournament
Nizhny Novgorod Russia, January 2021

Black: Alexejev Valentin0     

White:

Skuridin Alexey1     
Round 5, i1, R, Tarannikov rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin 2021-01-06 15:36:48