Game no. 8Nizhny Novgorod New Year on-line Tournament
Nizhny Novgorod Russia, January 2021

Black: Ivanov Alexey0     

White:

Alexejev Valentin1     
Round 6, i1, R, Tarannikov rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin 2021-01-08 09:38:09