Game no. 14Nizhny Novgorod New Year on-line Tournament
Nizhny Novgorod Russia, January 2021

Black: Pinsky Alexander1     

White:

Ivanov Alexey0     
Round 4, i9, -, Tarannikov rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin 2021-01-08 09:45:05