Game no. 8The Nizhny Novgorod open summer on-lain cup
Nizhny Novgorod Russia, July 2021

Black: Troitsky Vsevolod0     

White:

Orlov Maxim1     
Round 1, i11, R, Tarannikov rule, Info: +-++-    Comments (0)

Published by Maxim Orlov 2021-07-11 14:25:21