Game no. 9The Nizhny Novgorod open summer on-lain cup
Nizhny Novgorod Russia, July 2021

Black: Litvak Sofia0     

White:

Alexejev Valentin1     
Round 1, i11, -, 5a=-, Tarannikov rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin 2021-07-19 13:50:31