Game no. 2Mind Master 2021 (Renju online Tournament)
Hangzhou China, October 2021

Black: Huang Pou Fai1     

White:

Zhu Ye0     
Round A1, i1, -, Taraguchi-10 rule, Info: - + + + +    Comments (0)

Published by Tianyi Hao 2021-10-03 19:25:36