Tournaments

50 Meijinsen Qualification Tokai area 1st round  |  Games (12)
Japan, Hamamatsu, April 2012 (04-15 - 04-15), Yamaguchi rule

PlParticipant1234Pts
1Fukui Nobuhiro +5 13 14 14.0
2Maruyama Yasushi3 0 +5 17 13.0
3Yamamoto Yasuhiro2 17 11 06 02.0
4Miyoshi Takeo5 06 17 11 02.0
5Suzuki Junichiro4 11 02 0 +2.0
6Ishitani Shinichi7 04 0 +3 12.0
7Mano Yoshihisa6 13 04 02 01.0