Tournaments

North regional tournament-1986  |  Photos (14)  |  Games (68)
Russia, Vladimir, September 1986 (09-21 - 09-27), RIF rule

34 players. 11 rounds.
1. Vladimir Filinov (Gorky) - 8,5 points;
2. Alexander Sokolov (Gorky)- 8,5 points;
3. Mark Melman (Kuibyshev)- 7 points;
4. Mikhail Kozhin (Moscow) - 7 points;
5. Dmitry Terekhov (Leningrad)- 7 points;
6. Vladimir Semyonov (Leningrad)- 7 points;
7. Kirill Kulikov (Leningrad)- 7 points;
8. Alexey Skuridin (Gorky)- 7 points;
9. Sergey Maslyev (Moscow)- 6,5 points;
10. Igor Sinyov (Moscow)- 6,5 points;
11. Pavel Salnikov (Leningrad)- 6,5 points;
12. Kirill Moiseev (Leningrad)- 6,5 points;
13. Gennady Yakovlev (Dolgoprudny)- -6,5 points;
14. Vladimir Nazarov (Vinnitsa)- 6 points;
15. Anatoly Nyrkov (Leningrad)- 6 points;
16. Alexander Suslov (Kishinev)- 5,5 points;
17. Vladimir Sychev (Dolgoprudny)- 5,5 points;
18. Robert Ibatullin (Kazan)-5,5 points;
19. Alexander Ivanov (Leningrad)- 5,5 points;
20. Igor Kitov (Gorky)- 5,5 points;
21. Leonid Aupov (Vladimir)- 5,5 points;
22. Alexander Kolomeitsev (Leningrad)- 5 points;
23. Mikhail Shavarin (Gorky)- 5 points;
24. Alexander Akmanov (Perm)- 4,5 points;
25. Dmitry Kalyakin (Vladimir)- 4,5 points;
26. Andrey Krupikov (Vladimir)- 4,5 points;
27. M. Salikhov (Almetjevsk)- 4,5 points;
28. Oleg Klementjev (Gorky)- 4 points;
29. V. Chuvashov (Vladimir)- 4 points;
30. Gennady Beloutov (Leningrad) - 4 points;
31. Evgeny Kuznetsov (Murom) - 3 points;
32. V. Arkhipov (Almetjevsk)- 2,5 points;
33. V. Brovkin (Ivanovo)- 2 points;
34. O. Starkov (Murom)- 2 points;