Tournaments

Volga regional tournament - 92  |  Games (83)
Russia, Nizhny Novgorod, October 1992 (09-28 - 10-03), RIF rule

48 Players. Swiss system, 11 rounds.

1. Ilyin Dmitry (Yelets) - 9,5 points;
2. Barykin Victor (Volgograd) - 8,5;
3. Ponomarenko Nikolay (Kharkiv) - 8;
4. Alexandrov Victor (S-Petersburg) - 8;
5. Tregubov Mikhail (Kharkiv) - 7,5;
6. Gurtskis Gatis (Riga) - 7,5;
7. Maslyaev Sergey (Moscow) - 7,5;
8. Filinov Vladimir (Nizhny Novgorod) - 7;
9. Kabanov Dmitry (Zhigulyovsk) - 7;
10. Metrevely Irina (Podjuga) - 6,5;
11. Skuridin Alexey  (Nizhny Novgorod) - 6,5;
12. Fodorkin Oleg (Moscow) - 6,5;
13. Golosov Victor (Moscow) - 6,5;
14. Ilyin Victor (Yelets) - 6,5;
15. Lunkin Vitaly (Moscow) - 6,5...