Tournaments

North reginal tournament   |  Games (34)
Russia, Rybinsk, September 1993 (09-21 - 09-26), RIF rule

Swiss system. 11 rounds. 34 plaers.

1. Kabanov Dmitry (Zhigulyovsk) - 10 points;
2. Gruzin Sergey (Zhigulyovsk) - 9
3. Skuridin Alexey (Nizhny Novgorod) - 8
4. Metreveli Irina (Podjuga) - 7,5
5. Krasnov Pavel (Zhigulyovsk) - 7
6. Rodikov Vitaly (Podjuga) - 7
7. Taiblin Yury (Rybinsk) - 6,5
8. Olyunin Sergey (Nizhny Novgorod) - 6,5
9. Radzevelyuk Alexander (Rybinsk) - 6,5
10. Melnikov Sergey (Zhigulyovsk) - 6,5
11. Rusakov Alexander (Podjuga) - 6,5
12. Bykov Sergey (Podjuga) - 6,5
13. Blokhin Alexander (Rybinsk) - 6
14. Vinogradov Alexey (Rybinsk) - 6
15. Mirkin Sergey (Nizhny Novgorod) - 6
16. Makeev Danila (Zhigulyovsk) - 6
17. Volkov Sergey (Rybinsk) - 5,5
18. Bykov Alexander (Podjuga) - 5,5
19. Karnaukh Alexander (Podjuga) - 5
20. Zharinov Andrey (Zhigulyovsk) - 5
21. Lapshin Mikhail (Rybinsk) - 5
22-21. Reibandt Vitaly (Rybinsk) - 5
22-23. Skalozubov Andrey (Podjuga) - 5
24. Svetsov Sergey (Rybinsk) - 4,5
25. Pustovalova Svetlana (Nizhny Novgorod) - 4,5
26-27. Nikolaev Evgeny (Toliatti) - 4,5
26-27. Zaitsev Vjacheslav (Rybinsk) - 4,5
28. Golubev Alexey (Rybinsk) - 4
29. Fadeev Alexey (Rybinsk) - 4
30. Kulanin Konstantin (Rybinsk) - 4
31. Nikolaev Andrey (Toliatti) - 3,5
32. Komarova Victoria (Rybinsk) - 3
33. Dailida Alexander (Rybinsk) - 2
34. Domozhirova Natalia (Nizhny Novgorod) - 1.