Tournaments

Heilongjiang Winter (New Year) Open 2019  |  Games (94)
China, Harbin, December 2019 (12-28 - 12-29), Yamaguchi rule

Date: December 28-29, 2019
Rule: Yamaguchi
Time: 60 minutes
Rounds: 7

Rank, Name, Score, Coef
1. Qi Guan, 6.5, 33.5
W1. Wan Junhong, 6, 29.5
2. Ni Zhongxing, 5.5, 34
3. Hao Tianyi, 5, 28
4. Zhao Xinye, 5, 27.5
5. Li Shuo, 5, 26.5
6. Wang Qichao, 4.5, 32
7. Che Baikang, 4, 30
8. Huang Danlin, 4, 26
W2. Xiao Huifang, 4, 25.5
9. Li Xin, 4, 22
W3. Shi Xueni, 4, 21
10. Zhai Yuhao, 4, 20
11. Qu Zhaodong, 3.5, 28
12. Guo Song, 3.5, 26.5
13. Shi Yutong, 3.5, 25
14. Song Tao, 3.5, 24.5
15. Jiao Binze, 3, 25
W4. Zhang Jiaxin, 3, 24
16. Zhao Changsheng, 3, 23.5
17. Wang Zhongyi, 3, 21
18. Yue Shenyi, 3, 20.5
19. Zhang Fukang, 3, 20
20. Wang Ruowei, 2.5, 19.5
W5. Cao Youyu, 2, 21
21. Miao Shihao, 2, 19.5
22. Zhao Rui, 2, 15
23. Zhang Rong, 1, 16