Tournaments

Chinese National Championship 2021, Men Group  |  Games (107)
China, Haikou, October 2021 (10-05 - 10-07), Yamaguchi rule

Date: October 5-7, 2021
Rule: Yamaguchi
Time: 60 minutes per game + 30 seconds per move

1. Huang Liqin, Chengdu, 6, 30.0
2. He Qifa, Anhui, 5.5, 27.5
3. Jiang Qiwen, Shanghai, 5, 30.5
4. Chen Xin, Chengdu, 5, 28.5
5. Wu Di, Hangzhou, 5, 28.0
6. Mei Fan, Hubei, 4.5, 30.0
7. Cao Dong, Hubei 4.5, 29.0
8. He Shujun, Hunan, 4.5, 26.5
9. Lu Hai, Hubei, 4, 27.0
10. Huang Shengming, 4, 26.5
11. Ni Zhongxing, Chengdu, 4, 26.0
12. Ai Xianping, Hubei, 4, 25.5
13. Xu Yikuan, Hangzhou, 4, 25.0
14. Jin Hongli, Hainan, 4, 24.5
15. Huang Daxing, Dalian, 4, 23.5
16. Zhang Xiaojian, Chengdu, 3.5, 28.5
17. Meng Jiehuan, Guangxi, 3.5, 26.5
18. Hong Shiguang, Anhui, 3.5, 22.5
19. Chen Zhu, Anhui, 3.5, 20.0
20. Huang Jinxian, Guangdong, 3, 27.5
21. Wang Youzhi, Guangdong, 3, 21.5
22. Fu Liang, Shaanxi, 3, 21.0
23. Xiao Yikang, Hainan, 3, 20.5
24. Liao Yi, Hunan, 3, 19.0
25. Wu You, Hebei, 2.5, 22.5
26. Wu Baogang, Shaanxi, 2.5, 20.5
27. Liu Chao, Hebei, 2, 27.0
28. Zhang Jiguo, Hangzhou, 2, 23.5
29. Chen Guanhui, Guangdong, 2, 23.0
30, Lian Heqi, Hebei, 2, 20.5
31. Lu Yi, Hangzhou, 2, 18.5
32. Wang Ruiguo, Hainan, 0. 12,5