Tournaments

Chinese National Championship 2021, Women Group  |  Games (56)
China, Haikou, October 2021 (10-05 - 10-07), Yamaguchi rule

Date: October 5-7, 2021
Rule: Yamaguchi
Time: 60 minutes per game + 30 seconds per move

1. Wang Qingqing, Hubei, 6.5, 26.5
2. Li Xiaoqing, Shanghai, 5.5, 30.5
3. Huang Xiangning, Hubei, 5.5, 25.5
4. Liu Xun, Hubei, 4.5, 20.5
5. Shen Lanxin, Shanghai, 4, 32.5
6. Cheng Yanzhen, Guangxi, 4, 26.5
7. Huo Jiuxu, Hebei, 4, 21.0
8. Wan Junhong, Chengdu, 3.5, 31.0
9. Yu Yajun, Hainan, 3.5, 24.0
10. Wang Yelin, Guangxi, 3, 27.5
11. Chen Yue, Anhui, 3, 25.0
12. Zhang Xiaoting, Hunan, 3, 24.0
13. Fang Guanping, Hainan, 3, 23.5
14. Zhang Peipei, Shaanxi, 3, 18.5
15. Wu Lina, Chengdu, 2.5, 25.5
16. Gong Yixuan, Hebbei, 2, 25.0
17. Ge Yuwei, Hunan, 1.5, 21.5