Tournaments

8 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round  |  Games (22)
Japan, Tokyo, October 2007 (10-21 - 10-21), RIF rule

PlParticipant12345Pts
1Ishitani Shinichi10 113 18 13 12 15
2Ono Takayuki22 14 15 112 11 04
3Kurata Kiyotaka16 120 17 11 09 14
4Isobe Taizan6 12 022 115 17 14
5Nagao Noriaki11 10 12 014 112 13.5
6Maruta Hiroki4 018 119 21 111 13.5
7Kudomi Takahiro23 19 13 017 14 03
8Maruta Koji18 119 11 09 016 13
9Nakayama Tomoharu15 17 021 18 13 03
10Fujikawa Masaki1 05 023 120 115 13
11Tanizaki Ryusuke5 14 112 019 16 02.5
12Mitsumori Masao13 25 111 12 05 02.5
13Watanabe Tatsuya12 1 014 024 121 12.5
14Hara Masao24 15 013 15 019 12.5
15Watanabe Yoko9 016 120 14 010 02
16Matsuoka Teruo3 011 024 122 18 02
17Tomobe Katsuhiro19 023 125 17 018 02
18Takeuchi Shunsuke8 06 0 -25 117 12
19Yamashita Daisuke17 18 06 11 014 01.5
20Tange Makiko21 13 015 010 023 01
21Kato Yasuhiro20 024 19 06 013 01
22Yamamoto Junko2 0 -4 016 025 11
23Tamada Yoichi7 017 010 0 -20 11
24Tanju Hiroki14 21 016 013 0 -0.5
25Kurimoto Masayuki -12 017 018 022 00