Tournaments

The 42nd Meijin-sen Tournament  |  Games (45)
Japan, Hakone, September 2004 (09-18 - 09-20), RIF rule

PlParticipant12345678910Pts
1Kawamura Norihiko 11111118
2Hasegawa Kazuto0 11111117
3Matsuura Hiroshi0 11015
4Iio Yoshihiro000 1101014
5Okabe Hiroshi00 1104
6Takagawa Teiji000 01114
7Ishitani Shinichi00011 1003
8Sakashita Shoichi010000 113
9Sakamoto Suzan00010010 13
10Saito Koji00010100 2