Tournaments

Nizhny Novgorod Open  |  Games (25)
Russia, Nizhny Novgorod, March 2001 (03-16 - 03-18), RIF rule

PlParticipant123456789Pts
1Mikhailov Alexander14 12 14 16 16 13 5 19 7 7
2Petrovsky Dmitri13 11 012 15 116 14 16 13 09 17
3Skuridin Alexey10 116 9 017 111 11 13 12 14 6.5
4Karasyov Maxim18 18 11 6 17 12 09 15 03 6
5Kareyev Vladislav8 17 16 02 010 112 11 04 115 16
6Khramov Andrey19 19 15 14 01 07 12 012 113 16
7Chizhkina Yelena17 15 010 19 14 06 08 114 11 5.5
8Osepjants Alexander5 04 021 110 015 116 17 018 112 15
9Shevelyov Sergey12 16 03 17 013 111 14 01 2 04.5
10Shustov Sergey3 013 17 08 15 017 112 011 114 4.5
11Zakatova Evgenia21 114 16 018 13 09 017 110 022 14.5
12Shalnov Sergey9 019 12 014 117 15 010 16 08 04
13Gureyev Sergey2 010 014 119 19 018 13 016 16 04
14Berezin Roman1 011 13 012 021 120 116 17 010 4
15Zaharova Elena - - -22 18 019 1 +20 15 04
16Shatunov Alexander20 13 11 11 02 08 014 013 0 +3.5
17Morovov Mikhail7 020 118 13 012 010 011 022 019 13
18Mirkin Sergey4 021 117 011 019 112 020 18 0 -3
19Kiselev Mikhail6 012 020 113 018 015 022 1 -17 02
20Hlustov Vladimir16 017 019 021 022 114 018 015 0 +2
21Davletsin Ruslan11 018 08 020 114 0 - - - -1
22Barakhtanov Andrey - - -15 020 0 -19 017 111 01