Games lost by Shingo Okuda (Shiga, Japan) as white in this fuseki

4
2
1
35
10bw
+13
=  
-42
?  

1Koiso Shigemasa - Okuda Shingo
2Kon Akira - Okuda Shingo