Games won by Yutong Shi (Harbin, China) as black in this fuseki

5
3
24
1
5bw
+4 
=1 
-  
?  

1Shi Yutong - Lin Yazhi
2Shi Yutong - Chen Jiawei
3Shi Yutong - Huang Danlin
4Shi Yutong - Lin Zhitong