Games won by Wenxi Xue (Shanghai, China) in this fuseki

4
2
1
35
32bw
+59
= 2
-88
?  

1Li Hongbin - Xue Wenxi
2Xue Wenxi - Zhu Jianfeng
3Yu Hao - Xue Wenxi
4Xue Wenxi - Ge Lingfeng
5Gu Wei - Xue Wenxi
6Xie Weixiang - Xue Wenxi
7Gu Wei - Xue Wenxi
8Wang Yelin - Xue Wenxi
9Xue Wenxi - Ge Lingfeng
10Hong Hui - Xue Wenxi
11Xue Wenxi - Ge Chongyu
12Xue Wenxi - Ge Chongyu
13Wang Qian - Xue Wenxi
14Chen Tianle - Xue Wenxi