Games played by Wenxi Xue (Shanghai, China) as black in this fuseki

4
2
1
35
32bw
+59
= 2
-88
?  

1Xue Wenxi - Zhu Jianfeng
2Xue Wenxi - Chen Lin
3Xue Wenxi - Ge Lingfeng
4Xue Wenxi - Ding Jiong
5Xue Wenxi - Wu Kai
6Xue Wenxi - Ge Lingfeng
7Xue Wenxi - Ge Lingfeng
8Xue Wenxi - Jiang Siyu
9Xue Wenxi - Fan Xingcen
10Xue Wenxi - Chen Lin
11Xue Wenxi - Zhu Jianfeng
12Xue Wenxi - Ge Chongyu
13Xue Wenxi - Ge Chongyu