Games lost by Wenxi Xue (Shanghai, China) as black in this fuseki

4
2
1
35
32bw
+59
= 2
-88
?  

1Xue Wenxi - Chen Lin
2Xue Wenxi - Ding Jiong
3Xue Wenxi - Wu Kai
4Xue Wenxi - Ge Lingfeng
5Xue Wenxi - Jiang Siyu
6Xue Wenxi - Fan Xingcen
7Xue Wenxi - Chen Lin
8Xue Wenxi - Zhu Jianfeng