Games won by Wenxi Xue (Shanghai, China) as black in this fuseki

4
2
1
35
32bw
+59
= 2
-88
?  

1Xue Wenxi - Zhu Jianfeng
2Xue Wenxi - Ge Lingfeng
3Xue Wenxi - Ge Lingfeng
4Xue Wenxi - Ge Chongyu
5Xue Wenxi - Ge Chongyu