Games played by Wenxi Xue (Shanghai, China) as white in this fuseki

4
2
1
35
32bw
+59
= 2
-88
?  

1Li Hongbin - Xue Wenxi
2Ge Chongyu - Xue Wenxi
3Yu Hao - Xue Wenxi
4Wu Hao - Xue Wenxi
5Huang Shengming - Xue Wenxi
6Gu Wei - Xue Wenxi
7Xie Weixiang - Xue Wenxi
8Gu Wei - Xue Wenxi
9Huang Yufeng - Xue Wenxi
10Wang Yelin - Xue Wenxi
11Huang Yufeng - Xue Wenxi
12Li Yi - Xue Wenxi
13Zhu Xiangru - Xue Wenxi
14Hong Hui - Xue Wenxi
15Li Fei - Xue Wenxi
16He Qifa - Xue Wenxi
17Ge Lingfeng - Xue Wenxi
18Wang Qian - Xue Wenxi
19Chen Tianle - Xue Wenxi