Games won by Wenxi Xue (Shanghai, China) as white in this fuseki

4
2
1
35
32bw
+59
= 2
-88
?  

1Li Hongbin - Xue Wenxi
2Yu Hao - Xue Wenxi
3Gu Wei - Xue Wenxi
4Xie Weixiang - Xue Wenxi
5Gu Wei - Xue Wenxi
6Wang Yelin - Xue Wenxi
7Hong Hui - Xue Wenxi
8Wang Qian - Xue Wenxi
9Chen Tianle - Xue Wenxi