Games tied by Alexander Shatunov (Nizhny Novgorod, Russia) in this fuseki

3
24
15
4bw
+  
=1 
-21
?  

1Shatunov Alexander - Golosov Viktor