Games played by Alexander Shatunov (Nizhny Novgorod, Russia) as white in this fuseki

3
24
15
4bw
+  
=1 
-21
?  

1Vostryakov Sergey - Shatunov Alexander