Games lost by Sergey Strizhov (Moscow, Russia) as black in this fuseki

2
15
3
4
1bw
+  
=  
-1 
?  

1Strizhov Sergey - Kocheshkova Olga