Games played by Rikuto Kawada (Hamamatsu, Japan) as black in this fuseki

2
143
5
5bw
+21
=  
-11
?  

1Kawada Rikuto - Suzuki Naoyoshi
2Kawada Rikuto - Tanabe Hajime
3Kawada Rikuto - Kurata Daichi