Games lost by Vitaly Novikov (Moscow, Russia) in this fuseki

43
52
1
1bw
+  
=  
-1 
?  

1Novikov Vitaly - Chernov Sergey