Games lost by Alexandra Zhukova (Moscow, Russia) as black in this fuseki

3
524
1
4bw
+  
=  
-4 
?  

1Zhukova Alexandra - Prokopets Tatyana
2Zhukova Alexandra - Lashko Kira
3Zhukova Alexandra - Sirategyan Karen
4Zhukova Alexandra - Golomaryov Anthony