Games played by Daisuke Kato (Hamamatsu, Japan) as black in this fuseki

425
1
3
5bw
+2 
=  
-21
?  

1Kato Daisuke - Ishitani Shin-ichi
2Kato Daisuke - Kamikubo Mineo
3Kato Daisuke - Kato Hoko
4Kato Daisuke - Fukada Ren