Games won by Daisuke Kato (Hamamatsu, Japan) as black in this fuseki

425
1
3
5bw
+2 
=  
-21
?  

1Kato Daisuke - Kato Hoko
2Kato Daisuke - Fukada Ren