Games lost by Si-Bao Li (Taichung, Chinese Taipei) in this fuseki

53
24
1
1bw
+  
=  
- 1
?  

1Huang Yen-Hua - Li Si-Bao