Games lost by Evgenii Epifanov (Moscow, Russia) in this fuseki

4
2
1
35
4bw
+1 
=  
-12
?  

1Fedoseyev Arseniy - Epifanov Evgenii
2Nikolaev Nikita - Epifanov Evgenii
3Epifanov Evgenii - Dyachkov Nikita