Games won by Egor Stoyanov (Podyuga, Russia) in this fuseki

35
42
1
53bw
+1618
=2 
-152
?  

1Prokopyev Andrei - Stoyanov Egor
2Stoyanov Egor - Danilov Daniil
3Naumov Egor - Stoyanov Egor
4Gorbachev Daniil - Stoyanov Egor
5Fokichev Egor - Stoyanov Egor
6Stoyanov Kirill - Stoyanov Egor
7Stoyanov Egor - Makhin Matvei
8Porokhina Ekaterina - Stoyanov Egor
9Stoyanov Egor - Naumov Egor
10Prokopyev Andrei - Stoyanov Egor
11Buslakova Darya - Stoyanov Egor
12Stulova Veronika - Stoyanov Egor
13Prokopyev Andrei - Stoyanov Egor
14Stoyanov Egor - Yuan Wa Chon
15Stoyanov Egor - Kozhemjakin Kirill
16Stoyanov Egor - Sokolov Andrei
17Stoyanov Egor - Pakhalkov Stepan
18Prokopyev Andrei - Stoyanov Egor
19Startsev Maksim - Stoyanov Egor
20Stoyanov Egor - Orlov Maxim
21Stoyanov Egor - Vereshagin Dmitrii
22Nitov Melissa - Stoyanov Egor
23Stoyanov Egor - Prokopyev Andrei
24Stoyanov Egor - Nikitin Alexandr
25Startsev Maksim - Stoyanov Egor
26Stoyanov Egor - Semenov Andrei
27Fokichev Egor - Stoyanov Egor
28Yusupmurzina Darya - Stoyanov Egor
29Vereshagin Dmitrii - Stoyanov Egor
30Stoyanov Egor - Piruakov Artem
31Stoyanov Egor - Mikhalitsyn Matvey
32Stoyanov Egor - Moisto Mairon
33Stoyanov Egor - Startsev Maksim
34Pavlovskiy Egor - Stoyanov Egor