Games lost by Di Wu (Fushun, China) in this fuseki

4
2
1
35
41bw
+714
=87
-23
?  

1Wu Di - Zhu Xiangru
2Zhuo Miaojun - Wu Di
3Yang Yanxi - Wu Di
4Wu Di - Huang Shengming
5Li Yi - Wu Di