Games played by Di Wu (Fushun, China) as black in this fuseki

4
2
1
35
41bw
+714
=87
-23
?  

1Wu Di - Wu Hao
2Wu Di - Zhu Xiangru
3Wu Di - Qiu Yunfei
4Wu Di - Sushkov Vladimir
5Wu Di - Serdyukov Egor
6Wu Di - Kolouchova Monika
7Wu Di - Cao Dong
8Wu Di - Mei Fan
9Wu Di - Huang Shengming
10Wu Di - Cao Dong
11Wu Di - Cao Dong
12Wu Di - Ren Jihang
13Wu Di - Dai Xiaohan
14Wu Di - Dai Xiaohan
15Wu Di - Zhu Jianfeng
16Wu Di - Wang Liqun
17Wu Di - Lan Zhiren