Games tied by Di Wu (Fushun, China) as black in this fuseki

4
2
1
35
41bw
+714
=87
-23
?  

1Wu Di - Wu Hao
2Wu Di - Qiu Yunfei
3Wu Di - Cao Dong
4Wu Di - Cao Dong
5Wu Di - Cao Dong
6Wu Di - Dai Xiaohan
7Wu Di - Zhu Jianfeng
8Wu Di - Lan Zhiren