Games lost by Di Wu (Fushun, China) as black in this fuseki

4
2
1
35
41bw
+714
=87
-23
?  

1Wu Di - Zhu Xiangru
2Wu Di - Huang Shengming