Games played by Di Wu (Fushun, China) as white in this fuseki

4
2
1
35
41bw
+714
=87
-23
?  

1Zhu Jianfeng - Wu Di
2Kim Byoung-Jun - Wu Di
3Ge Lingfeng - Wu Di
4Karlsson Stefan - Wu Di
5Carlsson Martin - Wu Di
6Kolesnik Vladimir - Wu Di
7Lan Zhiren - Wu Di
8Tong Mingyu - Wu Di
9Ai Xianping - Wu Di
10Zhuo Miaojun - Wu Di
11Yang Yanxi - Wu Di
12Duan Ran - Wu Di
13Oll Aivo - Wu Di
14Li Peng - Wu Di
15Chen Xin - Wu Di
16Wang Yelin - Wu Di
17Zhu Kai - Wu Di
18Ai Xianping - Wu Di
19Zhu Xiangru - Wu Di
20Zhu Jianfeng - Wu Di
21Jiang Qiwen - Wu Di
22Shen Zan - Wu Di
23Li Yi - Wu Di
24Chen Tianle - Wu Di