Games tied by Di Wu (Fushun, China) as white in this fuseki

4
2
1
35
41bw
+714
=87
-23
?  

1Kim Byoung-Jun - Wu Di
2Tong Mingyu - Wu Di
3Ai Xianping - Wu Di
4Duan Ran - Wu Di
5Ai Xianping - Wu Di
6Zhu Jianfeng - Wu Di
7Jiang Qiwen - Wu Di