Games lost by Di Wu (Fushun, China) as white in this fuseki

4
2
1
35
41bw
+714
=87
-23
?  

1Zhuo Miaojun - Wu Di
2Yang Yanxi - Wu Di
3Li Yi - Wu Di