Games lost by Mikhail Shavarin (Nizhny Novgorod, Russia) in this fuseki

524
1
3
8bw
+21
= 1
-22
?  

1Shavarin Mikhail - Milevsky Alexander
2Suslov Alexandr - Shavarin Mikhail
3Salnikova Nonna - Shavarin Mikhail
4Shavarin Mikhail - Salnikov Pavel