Games won by Mikhail Shavarin (Nizhny Novgorod, Russia) in this fuseki

524
1
3
8bw
+21
= 1
-22
?  

1Shavarin Mikhail - Palmgren Jan
2Shavarin Mikhail - Krasnonosov Dmitry
3Stepanyan Armen - Shavarin Mikhail