Games played by Mikhail Shavarin (Nizhny Novgorod, Russia) as black in this fuseki

524
1
3
8bw
+21
= 1
-22
?  

1Shavarin Mikhail - Milevsky Alexander
2Shavarin Mikhail - Palmgren Jan
3Shavarin Mikhail - Krasnonosov Dmitry
4Shavarin Mikhail - Salnikov Pavel