Games lost by Mikhail Shavarin (Nizhny Novgorod, Russia) as white in this fuseki

524
1
3
8bw
+21
= 1
-22
?  

1Suslov Alexandr - Shavarin Mikhail
2Salnikova Nonna - Shavarin Mikhail