Games lost by Mikhail Sobolev (Samara, Russia) in this fuseki

524
1
3
6bw
+3 
=1 
-2 
?  

1Sobolev Mikhail - Suslov Alexandr
2Sobolev Mikhail - Krasnonosov Dmitry